Αυγοθήκες

Σκοπός μας είναι η ποιοτικότερη εξυπηρέτηση παρέχοντας τις καλύτερες λύσεις συσκευασίας αυγών. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα μας δίνουν τη μεγαλύτερη προστασία προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.

Συχνές ερωτήσεις

Τάισμα ;

Feeding, Drinking, Heating, Cooling, Ventilation, Control panels, Electrical panels, Housing, Egg handling

Πότισμα ;

Feeding, Drinking, Heating, Cooling, Ventilation, Control panels, Electrical panels

Θερμανσή ;

Poultry hatcheries produce a majority of the birds consumed in the developed world.

Δροσισμός ;

Poultry require higher levels of macrominerals and lower levels of microminerals in their diets.

Εξαερισμός ;

Poultry hatcheries produce a majority of the birds consumed in the developed world.

Αυτοματισμοί ;

Poultry require higher levels of macrominerals and lower levels of microminerals in their diets.

Ηλεκτρολογικοί πίνακες ;

Poultry hatcheries produce a majority of the birds consumed in the developed world.

Σταβλισμός ;

Poultry require higher levels of macrominerals and lower levels of microminerals in their diets.

Ωοσκόπηση ;

Poultry hatcheries produce a majority of the birds consumed in the developed world.

More ?

Poultry require higher levels of macrominerals and lower levels of microminerals in their diets.