Βασικές κατηγορίες προϊόντων

Εξοπλισμός εκκολαπτηρίων και πτηνοτροφείων, διατροφικά, προϊόντα συσκευασίας και μεταφοράς

Συχνές ερωτήσεις

Αυγοπαραγωγή ;

The poultry industry breeds chickens destined for both commercial egg and meat production

Κρεοπαραγωγή ;

Η βιομηχανία κρεατοπαραγωγής είναι η διαδικασία με την οποία τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής εκτρέφονται και προετοιμάζονται για κατανάλωση κρέατος.

Εκκολαπτήρια ;

A hatchery is used to raise eggs under controlled conditions. Poultry hatcheries produce a majority of the birds consumed in the developed world.

Διατροφικά ;

Poultry require higher levels of macrominerals and lower levels of microminerals in their diets.

Συσκευασία ;

Egg packacing solutions from recycled plastic, carton egg trays, crates and more

MOre ?

Yes, in fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Μετάβαση στο περιεχόμενο