Συστήματα Ψύξης

Το σύστημα ψύξης είναι ένα πολύ σημαντικό σύστημα για τα πτηνοτροφία. Ειδικά για χώρες με ζεστό κλίμα, αλλά όχι μόνο καθώς οι ανάγκες απομάκρυνσης θερμότητας που εκλύεται από τον μεταβολισμό των πουλιών αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου όσο η μετατρεψιμότητα και η ανάπτυξη των υβριδίων καλυτερεύει συνεχώς.

Η Anitec προσφέρει μια ευρεία γκάμα αυτόματων συστημάτων δροσισμού για την σύγχρονη πτηνοτροφία. Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε τον κατάλογο μας.

CELdek 7090 evaporative cooling pad

Munters

Το απορροφητικό χαρτί υδρόψυξης της σειράς CELdek® χρησιμοποιείται σε συστήματα που υπάρχει ανάγκη για ψύξη υψηλής απόδοσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς ψύξης, αλλά είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ψύξη κτηνοτροφικών κτιρίων και θερμοκηπίων, όπου απαιτείται μεγαλύτερη ταχύτητα αέρα

Ο μοναδικός σχεδιασμός του έχει ως αποτέλεσμα ένα χαρτί υδρόψυξης με μεγάλη αποδοτικότητα εξάτμισης που εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμα και σε μικρή αρνητική πίεση. Επιπλέον η εναπόθεση αλάτων στο χαρτί είναι ελάχιστη και δεν υπάρχει μεταφορά νερού μέσα στο θάλαμο καθώς το νερό λόγω ειδικού σχεδιασμού κατευθύνεται μέσα στα κανάλια εισαγωγής του χαρτιού.

Η διαδικασία εμποτισμού του κυψελοειδούς χαρτιού εξασφαλίζει ένα ισχυρό αυτοϋποστηριζόμενο προϊόν με υψηλή απορροφητικότητα, που προστατεύεται από την αποσύνθεση και τη σήψη και επομένως αυξάνεται η μακροζωία του προϊόντος. Το νερό κυλάει κάθετα στην κυματοειδή επιφάνεια του απορροφητικού πάνελ ψύξης CELdek. Μέρος του νερού εξατμίζεται απο το ζεστό και ξηρό αέρα που περνά μέσα από το πάνελ. Το υπολειπόμενο νερό βοηθάει στον καθαρισμό του πάνελ και γυρνάει πίσω στη δεξαμενή μέσω της αποχέτευσης. Η θερμότητα που χρειάζεται για την εξάτμιση λαμβάνεται από τον ίδιο τον αέρα. Ο αέρας που εξέρχεται από το χαρτί είναι ψυχρός και με αυξημένη σχετική υγρασία χωρίς εξωτερική παροχή ενέργειας για τη διαδικασία εξάτμισης. Αυτή είναι η διαδικασία ψύξης της ίδιας της φύσης.

Pad system

Lubing

Η τεχνολογία Pad Climate βασίζεται σε ένα πάνελ εξάτμισης κατασκευασμένο από χαρτί ή πλαστικό, για την ψύξη και την ύγρανση του αέρα που κυκλοφορεί μέσα στα πτηνοτροφεία.

Το Pad Climate είναι ένα καινοτόμο σύστημα ψύξης που επιτρέπει στα ζώα να αναπτύσσονται δυναμικά σε ένα υγιές περιβάλλον.

Το σύστημα υδρόψυξης LUBING Pad είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από πλαστικό.

Το υδροπάνελ της LUBING χρησιμοποιείται σε συστήματα όπου απαιτείται ψύξη υψηλής απόδοσης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς ψύξης, αλλά είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ψύξη με μορφή εξάτμισης σε πτηνοτροφεία.

Η τεχνολογία της ψύξης με εξάτμιση του νερού
Το νερό κυκλοφορεί μέσω του συστήματος από μια αντλία και μεταφέρεται στην κορυφή του υδροπάνελ μέσω ενός σωλήνα διανομής νερού και του διανεμητή.

Το νερό κυλάει κάθετα στην κυματοειδή επιφάνεια του υδροπάνελ. Μέρος του νερού εξατμίζεται από τον ζεστό και ξηρό αέρα που περνά μέσα από το υδροπάνελ.

Το υπόλοιπο νερό βοηθά στο πλύσιμο του υδροπάνελ και αποστραγγίζεται πίσω στην αντλία μέσω της αποχέτευσης.

Η θερμότητα που χρειάζεται για την εξάτμιση λαμβάνεται από τον ίδιο τον αέρα. Επομένως, ο αέρας που φεύγει από το υδροπάνελ ψύχεται και υγραίνεται ταυτόχρονα χωρίς εξωτερική παροχή ενέργειας για τη διαδικασία εξάτμισης.

Μια εντελώς φυσική διαδικασία ψύξης αφού είναι η διαδικασία ψύξης της φύσης.

Humipacking®

Enexio

Για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων στη ζωική παραγωγή, καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική η ανταπόκριση στις απαιτήσεις που έχει το είδος κάθε εκτρεφόμενου ζώου. Αυτό προϋποθέτει στο πτηνοτροφείο να υπάρχει έλεγχος της θερμοκρασίας. Ο αέρας στα πτηνοτροφεία χρειάζεται ψύξη ειδικότερα σε περιοχες με υψηλές θερμοκρασίες. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένα σύστημα για την υγρανση και ψυξη της ροής του εισερχόμενου αέρα. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε το HUMIPACKING®