Επιστολή για την βία και παρενόχληση στην εργασία

End wordplace violence

Επιστολή πολιτικής για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία και πολιτική για την διαχείριση των εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης της εταιρείας ANITEC A.E.