End wordplace violence
End wordplace violence

Επιστολή για την βία και παρενόχληση στην εργασία

Επιστολή πολιτικής για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία και πολιτική για την διαχείριση των εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης της εταιρείας ANITEC A.E.

Ανάρτηση σχετικά με την πολιτική για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία και πολιτική για την διαχείριση των εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης της εταιρείας ANITEC A.E.

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο