Vencomatic - Nest
Vencomatic - Nest

Πτηνοτροφικοί εξοπλισμοί και υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας

Η πτηνοτροφία αποτελεί τον δυναμικότερο και πιο ανεπτυγμένο κλάδο ζωικής παραγωγής της χώρας. Έργο της είναι η παραγωγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας (κρέας και αυγά πουλερικών), τηρώντας αυστηρούς όρους υγιεινής και ευζωίας ...

Η πτηνοτροφία αποτελεί τον δυναμικότερο και πιο ανεπτυγμένο κλάδο ζωικής παραγωγής της χώρας. Έργο της είναι η παραγωγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας (κρέας και αυγά πουλερικών), τηρώντας αυστηρούς όρους υγιεινής και ευζωίας, σε τιμές που να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των οικονομικών της σημερινής Ελληνικής οικογένειας.

Οι συντελεστές της γνωρίζουν πως στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία η επιβίωση κάθε είδους οικονομικής δραστηριότητας εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα. Καταφέρνουν να είναι ανταγωνιστικοί, γιατί δεν σταμάτησαν ποτέ να κάνουν επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό αναβάθμισης των πτηνοτροφείων, ούτε κάτω από τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες της υπερδεκαετούς οικονομικής κρίσης.

Από την άλλη, τα σημερινά πτηνοτροφεία συγκρινόμενα με άλλες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αποδεδειγμένα ενοχλούν λιγότερο ή καθόλου άλλες δραστηριότητες και έχουν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα παραγωγής αερίων θερμοκηπίου και χρήσης πόσιμου νερού και γης.

Παρόλα αυτά, το επόμενο διάστημα η Ελληνική πτηνοτροφία ταυτόχρονα με την προσπάθεια μεγαλύτερης αυτάρκειας της χώρας και μείωσης της εξάρτησης από τις εισαγωγές, πρέπει να πετύχει νέους δύσκολους στόχους, εφαρμόζοντας Ευρωπαϊκές στρατηγικές αναβάθμισης των διαδικασιών παραγωγής πρωτεΐνης από πουλερικά, ακριβώς όπως και τα υπόλοιπα μέλη.

Οι σημαντικότερες στρατηγικές που προκαλούν νέες ανάγκες παρέμβασης και βελτίωσης των πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και τις οποίες καλύπτει ο κλάδος μας είναι:

• Βελτίωση της ευζωίας των εκτρεφόμενων πουλερικών.
• Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής διαδικασίας.
• Εκτροφή των πουλερικών χωρίς αντιβιοτικά.

Για τη βελτίωση των συνθηκών εκτροφής που επηρεάζουν την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων πουλερικών υπάρχουν πολλές εξαιρετικές λύσεις:

• Αντί των κλωβοστοιχιών οι οποίες τα επόμενα χρόνια θα καταργηθούν, υπάρχουν ενναλακτικά πολυεπίπεδα συστήματα σταυλισμού ή συνδυασμοί αυτόματων φωλιών με σχαρωτά δάπεδα για εκτροφές δαπέδου.
• Για συνεχή και απροβλημάτιστη τροφοδοσία των πουλερικών με τροφή, νερό, θέρμανση, φωτισμό και αερισμό, υπάρχουν υπεραυτόματα συστήματα παροχής, ελέγχου, παύσης-επανεκκίνησης λειτουργίας και καθαρισμού.
• Για έλεγχο θερμοκρασίας (εσωτερικής, εξωτερικής), σχετικής υγρασίας, συγκέντρωσης αμμωνίας και διοξειδίου του άνθρακα, υπάρχουν ευαίσθητοι αισθητήρες που συνδέονται με συστήματα συναγερμού και τηλεειδοποίησης.
• Για έλεγχο του φωτισμού, υπάρχουν συστήματα σύγχρονων πολύ αποδοτικών λαμπτήρων τύπου LED ρυθμιζόμενης έντασης και χαμηλής κατανάλωσης, με δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης κατά τρόπο που μιμείται ανατολή και δύση του ηλίου.
• Για θέρμανση των εγκαταστάσεων υπάρχουν διάφοροι τύποι εσωτερικής ή εξωτερικής καύσης, ηλεκτρικές θερμάστρες και εναλλάκτες θερμότητας, δηλαδή συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας που χρησιμοποιούν τη θερμότητα του χρησιμοποιημένου εξερχόμενου αέρα για να θερμάνουν τον εισερχόμενο.
• Για έλεγχο συμπεριφοράς των πουλερικών, κατάστασης της στρωμνής και διαρροών στο σύστημα υδροδοσίας υπάρχουν κάμερες παρακολούθησης από απόσταση και αυτοκινούμενα ρομπότ που καταγράφουν συνεχώς τα απαραίτητα στοιχεία και έχουν δυνατότητα αποστολής σε υπολογιστή η έξυπνα τηλέφωνα.
• Για έλεγχο κλίματος, εξαερισμού, συντονισμό όλων των παραπάνω λειτουργιών και της συνολικής διαχείρισης του θαλάμου, υπάρχουν σύγχρονοι πίνακες με έγχρωμες οθόνες αφής και εντολές στην Ελληνική γλώσσα. Οι πίνακες καταγράφουν συνεχώς συνθήκες, συμβάντα και συναγερμούς διαχειρίζοντας τα πάντα από απόσταση μέσω υπολογιστή ή έξυπνων τηλεφώνων.
• Για διασφάλιση της αδιάληπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, υπάρχουν αποδοτικότατες, αυτόματες γεννήτριες που ξεκινούν αμέσως μετά την διακοπή ρεύματος στο δίκτυο και σταματούν όταν αυτό επανέλθει.
• Για διατήρηση της στρωμνής χωρίς υγρασίες και της ατμόσφαιρας χωρίς αμμωνία και δυσάρεστες οσμές, διατίθενται προϊόντα με βελτιωτικά στρωμνής φυτικής προέλευσης και βιολογικά προϊόντα συνδυασμού βιοτεχνολογίας και νανοτεχνολογίας ειδικά στην βιοαποδόμηση των ρυπογόνων οργανικών υλικών.

Για τη στρατηγική μείωσης αερίων θερμοκηπίου που επιτάσσει τη μεγαλύτερη δυνατή μείωση κατανάλωσης ενέργειας και την αύξηση ενεργειακής απόδοσης ο κλάδος μας παρέχει:

• Καλύτερο σχεδιασμό διάταξης συστημάτων και καλύτερες μονώσεις για ελαχιστοποίηση των απωλειών ενέργειας σε παλαιές και νέες εγκαταστάσεις.
• Αποδοτικότερα και καλύτερα σχεδιασμένα συστήματα αερισμού και εισαγωγές αέρα που χρησιμοποιούν τη θερμότητα του υπάρχοντα αέρα, ώστε να θερμανθεί ο εισερχόμενος χωρίς πρόκληση ρευμάτων στο επίπεδο των πουλερικών, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι μικρής ηλικίας ή τον χειμώνα.
• Αποδοτικότερους ηλεκτροκινητήρες χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης σε εξαεριστήρες και συστήματα μεταφοράς και διανομής τροφής.
• Αποδοτικότερα συστήματα καθαρισμού, απομάκρυνσης της κοπριάς και πλυσίματος με χρήση λιγότερης ενέργειας και λιγότερου νερού ώστε να παραχθούν λιγότερα υγρά απόβλητα.
• Φωτοβολταϊκά και ηλιακούς συλλέκτες για μείωση της καταναλισκόμενης από την εγκατάσταση ενέργειας.

Η στρατηγική εκτροφής πουλερικών χωρίς αντιβιοτικά, είναι απαίτηση απλών καταναλωτών (για να μην καταναλώνουν φάρμακα τρώγοντας την τροφή τους), και ιατρικής κοινότητας (για να μην χάσει τα όπλα της εναντίον των μικροοργανισμών λόγω κατάχρησής τους). Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί τεχνικές εκτροφής με προϊόντα εναλλακτικά των αντιβιοτικών. Για την στρατηγική αυτή ο κλάδος προσφέρει:

• Αποτελεσματικές δοσομετρικές αντλίες που χορηγούν με ακρίβεια την επιθυμητή δόση διαλυμάτων εμβολίων, φαρμάκων ή διατροφικών συμπληρωμάτων στο πόσιμο νερό.
• Διατροφικά συμπληρώματα εναλλακτικών μη φαρμακευτικών ουσιών αποτελούμενων από συνδυασμούς διαλυμάτων προβιοτικών, πρεβιοτικών, οργανικών οξέων, βιταμινών, ιχνοστοιχείων και αιθέριων ελαίων για χρήση μέσω του πόσιμου νερού.
• Συσκευές ψεκασμού διαλυμάτων απολυμαντικών για βιοπροστασία ή αιθέριων ελαίων για ανακούφιση της αναπνοής σε περιόδους θερμικής καταπόνησης.

Υπάρχουν αξιόπιστες λύσεις για όλα τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα. Όμως ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιλέξει τον πιο αξιόπιστο προμηθευτή, ο οποίος με την τεχνογνωσία του θα τον βοηθήσει να επιλέξει την καλύτερη δυνατή λύση στην καλύτερη δυνατή τιμή και θα του εξασφαλίσει τεχνική υποστήριξη για το μέλλον.

ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Κτηνίατρος
Επίτιμος πρόεδρος Anitec E.E.

Κοινοποιήστε αυτή την ανάρτηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο