Άρθρα

Let's Stay In Touch​

Vencomatic - Nest
Άρθρα

Πτηνοτροφικοί εξοπλισμοί και υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας

Η πτηνοτροφία αποτελεί τον δυναμικότερο και πιο ανεπτυγμένο κλάδο ζωικής παραγωγής της χώρας. Έργο της είναι η παραγωγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας (κρέας και αυγά πουλερικών), τηρώντας αυστηρούς όρους υγιεινής και ευζωίας …