Επιστολή για την βία και παρενόχληση στην εργασία

End wordplace violence

Επιστολή πολιτικής για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία και πολιτική για την διαχείριση των εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης της εταιρείας ANITEC A.E.

Anitec: ηγέτης της αγοράς πτηνοτροφικών εξοπλισμών και υποστήριξης της παραγωγικής διαδικασίας

get in touch

Τα επόμενα χρόνια η Ελληνική πτηνοτροφία θα συνεχίσει την προσπάθεια απεξάρτησης της χώρας από τις εισαγωγές πτηνοτροφικών προϊόντων, αυξάνοντας της εθνική παραγωγή και διευρύνοντας το ποσοστό αυτάρκειας που σήμερα είναι κάτω από 75%.

Ζωοτεχνία 2023

Ζωοτεχνία 2023

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην 12η Διεθνή Έκθεση για την Κτηνοτροφία & Πτηνοτροφία «ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ» στη Θεσσαλονίκη από τις 02/02/2023 έως 05/02/2023